SSAB Weathering stål för konstruktioner och broar
SSAB Weathering stål för konstruktioner och broar

SSAB väderbeständigt stål för långlivade broar och konstruktioner

SSAB Weathering är ett korrosionsbeständigt- stål som sparar kostnader redan från första stund. Det gör det till ett idealiskt byggnadsmaterial för broar och andra konstruktioner som måste vara korrosionsbeständiga.

Beräkna din koldioxidbesparing Kontakta oss

Lättare och starkare konstruktioner

För att klara av väder och vind och den konstanta belastningen på broarna måste konstruktionsmaterialen vara extremt uthärdiga och slitstarka.

SSAB Weathering stål finns med en sträckgräns på 355–960 MPa. Det möjliggör sofistikerad formgivning av lättare och starkare konstruktioner som är enklare att bygga och rör sig mindre när de trafikeras.

Oavsett om man väljer en målad eller omålad brokonstruktion erbjuder SSAB Weathering stål antingen mindre underhållsmålning eller totalt sett minimalt underhåll.

SSAB väderbeständigt stål för konstruktioner och broar

Underhålls av rost

Oxidskiktet som övergår till patina fungerar på liknande sätt som en färgbeläggning. Det förseglar stålytan från omgivande luft och förhindrar korrosion. Detta gör det möjligt att använda stålet i omålat skick vilket medför avsevärt minskade underhållskostnader. Övergången från oxid till patina sker under normala väderförhållanden med regn, snö och solsken. Det behövs ingen korrosionsskyddande ytbehandling, vilket sänker totalkostnaderna.

SSAB Weathering stål miljövänligt

Miljövänligt stål

SSAB Weathering stål har betydligt mindre miljöpåverkan än icke-väderbeständiga stål. Genom att använda stålet i omålat skick undviker man utsläpp och föroreningar i omgivningen till följd av målning och skrapning i samband med ommålning. En stålbro av SSAB Weathering stål är helt återvinningsbar när den har nått slutet av sin livscykel. Det är ett viktigt säljargument för många stora infrastrukturprojekt i dag.

SSAB Weathering landskapsvänligt

Ett landskapsvänligt material

Konstruktionens utseende är en viktig faktor för alla infrastrukturprojekt, särskilt när det gäller storskaliga byggen som broar eller torn. Patinan på SSAB Weathering stål är känd för att smälta in i omgivningen, särskilt på landsbygden. SSAB Weathering stål kan exempelvis ge en väderbeständig stålbro en mjukare karaktär när stålet används i kombination med betong eller andra byggnadsmaterial som var för sig kan bli för dominerande.

Gör beräkningar för att fatta rätt beslut

Hur mycket korrosion kan väderbeständigt stål motstå? Alla stål oxiderar med tiden, men vissa mer än andra. När du väljer tjocklek på stålet bör du ta hänsyn till korrosionsnivåerna.

Om du väljer att använda väderbeständigt stål utan att måla det så minskar koldioxidutsläppen. Om du målar det minskar ändå koldioxidutsläppen eftersom stålet inte behöver målas om lika ofta som vanligt kolstål.

Tänk om Gustave Eiffel hade haft tillgång till SSAB Weathering stål

1889 färdigställdes ett av världens mest kända byggnadsverk – Eiffeltornet. Med en totalhöjd på 324 meter och en vikt på 7 300 ton var det ett arkitektoniskt och tekniskt mästerverk. Gustave Eiffel valde stål som byggnadsmaterial. Men vad hade hänt om Eiffeltornet byggts med väderbeständigt stål?

Om man inte hade målat det skulle man ha sparat 8,6 ton färg per år och alla arbetstimmar som ingår. Det blir hela 1 092 ton färg, vilket är oerhört mycket om man betänker att rost hade fungerat lika bra och gett ett likartat utseende.

Eiffeltornet

Ladda ned våra rekommendationer för brobyggare

Relaterat innehåll

5